ไฮไลท์ โปตุเกส 7 วัน

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
Emirates Airlines (EK)
ราคา :
43,900.00
จุดเด่นโปรแกรม

ปอร์โต(มรดกโลก) – โบสถ์แซ่ - บราก้า – กุสมาเรส – อะเวยรู่ – โกอิมบรา

Nazare – โทม่า – ฟาติมา – มหาวิหารฟาติมา - บาตาลยา – อัลโคบาซา – ออบิโดส – มาฟรา

ลิสบอน - ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวิหารเจอโร นิโม - อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdad
เดินทางวันที่

01-07 พ.ย.//04-10 พ.ย.//08-14 พ.ย.//11-17 พ.ย.//15-21 พ.ย.//18-24 พ.ย.//22-28 พ.ย.//25 พ.ย.-01 ธ.ค.//29 พ.ย.-05 ธ.ค.//02-08 ธ.ค.//06-12 ธ.ค.//09-15 ธ.ค. 62//27 ธ.ค.-02 ม.ค.//30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63

17-23 ม.ค.//20-26 ม.ค.//24-30 ม.ค.//27 ม.ค.-02 ก.พ.//31 ม.ค.-06 ก.พ.//03-08 ก.พ.//07-13 ก.พ.//10-16 ก.พ.//14-20 ก.พ.//17-23 ก.พ.//21-27 ก.พ.//24 ก.พ.-01 มี.ค.//28 ก.พ.-05 มี.ค.//02-08 มี.ค.//06-12 มี.ค.//09-15 มี.ค.//13-19 มี.ค.//16-22 มี.ค.//

20-26 มี.ค.//23-29 มี.ค.//27 มี.ค.-02 เม.ย. 63

วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ