โปแลนด์ 10 วัน

สายการบิน :
FINNAIR
ระยะเวลา :
10 วัน 8 คืน
ราคา :
77,900.00
จุดเด่นโปรแกรม
แกรนด์ โปแลนด์
(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา)
กดังส์ – มัลบอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา  
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

เดินทางวันที่
9-18 เม.ย. 63
12-21 เม.ย. 63

วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ