เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศล 7 วัน

สายการบิน :
QATAR AIRWAYS
ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
ราคา :
47,900.00
จุดเด่นโปรแกรม

แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ –  ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์

 ซุก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต

มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือ –  ปารีส - City Tour –  Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต                           

เดินทางวันที่

04-10 พ.ย.//11-17 พ.ย.//18-24 พ.ย.//25 พ.ย.-01 ธ.ค.//02-08 ธ.ค.//09-15 ธ.ค. 62//27 ธ.ค.-02 ม.ค. //28 ธ.ค.-03 ม.ค. /

29 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563//20-27 ม.ค.//27 ม.ค.-02 ก.พ.//03-09 ก.พ.//10-16 ก.พ.//15-21 ก.พ.//24 ก.พ.-01 มี.ค.//02-08 มี.ค.

09-15 มี.ค.//16-22 มี.ค.//23-29 มี.ค. 2563

วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ