เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศล 7 วัน

ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
Emirates Airlines (EK)
ราคา :
39,900.00
จุดเด่นโปรแกรม

-อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม

-ซานส์สคันส์ - แอนต์เวิร์ป - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ

-แมเนเกนพิส -  ปารีส  พระราชวังแวร์ซายนน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - DUTY FREE  - ห้างลาฟาแยต
เดินทางวันที่

01-07 พ.ย.//04-10 พ.ย.//08-14 พ.ย.//11-17 พ.ย.//14-20 พ.ย.//15-21 พ.ย.//18-24 พ.ย.//

22-28 พ.ย.//25 พ.ย.-01 ธ.ค.//29 พ.ย.-05 ธ.ค.//02-08 ธ.ค.//05-11 ธ.ค.//09-15 ธ.ค. 62//27 ธ.ค.-02 ม.ค.//30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63//

17-23 ม.ค.//20-26 ม.ค.//24-30 ม.ค.//27 ม.ค.-02 ก.พ.//31 ม.ค.-06 ก.พ.//03-09 ก.พ.//07-13 ก.พ.//10-16 ก.พ.//14-20 ก.พ.//

17-23 ก.พ.//21-27 ก.พ.//24 ก.พ.-01 มี.ค.//28 ก.พ.-05 มี.ค.//06-12 มี.ค.//09-15 มี.ค.//13-19 มี.ค.//16-22 มี.ค.//20-26 มี.ค. 63

วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ