บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน

ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
สายการบิน :
QATAR AIRWAYS
ราคา :
49,900.00
จุดเด่นโปรแกรม

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 

นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ

นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)

นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก

นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย

 

นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

เดินทางวันที่

10-17 ก.ย.//17-24 ก.ย.//22-29 ก.ย.//24 ก.ย.-01 ต.ค.//01-08 ต.ค.//08-15 ต.ค.//18-25 ต.ค.//22-29 ต.ค.//30 ต.ค.-06 พ.ย.//

05-12 พ.ย.//12-19 พ.ย.//19-26 พ.ย.//26 พ.ย.-03 ธ.ค.//03-10 ธ.ค.//05-12 ธ.ค.//10-17 ธ.ค. //27 ธ.ค.-03 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค. 63

14-21 ม.ค.//21-28 ม.ค.//28 ม.ค.-04 ก.พ.//04-11 ก.พ.//11-18 ก.พ.//18-25 ก.พ.//25 ก.พ.-03 มี.ค.//03-10 มี.ค.//10-17 มี.ค.//

17-24 มี.ค.//24-31 มี.ค. 63


วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ