ทรานไซบีเรีย (โนโวซีบิสค์-ลิสท์เวียงก้า-เกาะโรล์คฮอน-เวียคุตส์) 10 วัน

สายการบิน :
Siberia Airlines
ระยะเวลา :
10 วัน 9 คืน
ราคา :
99,900.00
จุดเด่นโปรแกรม

- สัมผัสประสบการณ์ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสายรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก

- สัมผัสประสบการณ์ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง นั่งเรือ HOVERCRAFT บนทะเลสาบไบคาล ซึงเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก

- ชม BLUE ICE น้ำแข็งที่มีสีฟ้าแกมสีเขียวเหมือนมรกต ชมความมหัศจรรย์ที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น มีให้เห็นเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปี!!!

- ชมเกาะโอลค์ฮอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด จากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล

-  แวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้ อาทิ สถานีรถไฟโนโวซีบิสค์ (Novosibirsk Station) เป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟทรานส์ไซบีเรีย

-  พักโรงแรมดี มาตรฐาน 4 ดาว

- นอนตู้นอนรถไฟ 2 ท่านต่อห้อง

เดินทางวันที่
วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2563
วันเดินทางอื่นๆกรุณาสอบถามค่ะ