ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ • นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้)
  • อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อม - โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถํ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์ - เรือกลไฟโบร...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ออสเตรเลีย (เพิร์ธ)
  • เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค + ทัมบูลกัมฟาร์ม – ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด - ชิมไวน์ - ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล - ชมเมืองเพิร์ธ - เบล ทาวเวอร์เช้า - WATERTOWN BRAND OUTLET เดินทางวันที่ 7-12 / 16-21 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ออสเตรเลีย (เพิร์ธ)
  • ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค - CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล เดินทางวันที่ 7-11 / 21-25 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ออสเตรเลีย (ซิดนีย์)
  • ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) - พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด เดินทางวันที่ 7-11 / 21-25 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ออสเตรเลีย (เมลเบิร์น)
  • หมู่บ้านเหมืองทอง - ชมเมืองเมลเบิร์น – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิ ตซอย - ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - สถานีรถไฟจักรไอนํ้าโบราณ - อิสระช้อปปิ้ง - เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท เดินทางวันที่ 7-11 / 21-25 ส.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • ออสเตรเลีย (ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท)
  • นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ –พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอนํ้าโบราณ–ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง เดินทางวันที่ 12-17 พ.ย....
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • นิวซีแลนด์ (ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์)
  • ควีนส์ทาวน์– นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS) – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า - อะคารัว – ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว –ไคร้สท์เชิร์ช เดินทางวันที่ 10-15 / 17-22 ต.ค. / 7-12 / 21-26 พ.ย. / 5-10 ธ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • นิวซีแลนด์ (ไคร้สท์เชิร์ช– ควีนส์ทาวน์)
  • ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ เดินทางวันที่ 9-15 / 17-23 ต.ค. / 7-13 / 21-27 พ.ย. / 5-11 ธ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด