รัสเซีย • รัสเซีย ( เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-ซาร์กอส) 8 วัน
  • จุดเด่นโปรแกรมชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้สัมผัสความสวยงามของ “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” ซึ่งได้รับการยกย่อง ของโลกชมความงดงามของ “มหาวิหารเซนต์บาซิล” ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1555นำท่านสู่จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปร์โร่” บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ป...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (มอสโคว์-มูร์มานส์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 9 วัน
  • จุดเด่นโปรแกรม พักโรงแรม 4 ดาวเชนอินเตอร์ในเมือง ไม่เหนื่อยการเดินทาง บินตรงสู่มอสโคว์ ด้วย สายการบินไทย สะสมไมล์ 50% รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์ คัมชัตกา พร้อมแชมเปญ ชมแสงเหนือจุใจ 3 คืนเต็ม (มูรมานสก์ 2 คืน // คิทซ่า 1 คืน)ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ บนลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ สุดสนุก เร้าใจเดินทางวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 16 &nd...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย (เจาะลึก) 9 วัน (Original)
  • จุดเด่นโปรแกรม มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ เมนูแซลม่อน เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 % อาหารจัดเต็ม ทานปูยักษ์ คัมชัตก้า กำหนดวันเดินทาง 18 - 26 กันยายน 19 – 27 ตุลาคม 16 – 24 พฤศจิกายน 07 – 15 ธันวาคม วันเดินทาง...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • แกรนด์รัสเซีย 9 วัน QR (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
  • จุดเด่นโปรแกรม เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด
 • รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน(QR)
  • จุดเด่นโปรแกรม เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาสัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ ...
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม รายละเอียด